Babītes novads

8. Latvijas Reģionu Apvienība

2 / 2

: 436

: 309

: 127

* .
1. Mārtiņš Bondars 238 31 643 1.
19. Evita Vinceviča 86 36 486 2.
21. Linda Ozoliņa 26 30 432 3.
3. Karina Putniņa 23 44 415 4.
5. Jānis Ruks 22 45 413 5.
10. Māris Pļaviņš 10 34 412 6.
29. Varis Krūmiņš 9 34 411 7.
23. Jānis Liepiņš 9 35 410 8.
25. Gunta Gasūna 6 33 409 9.
4. Māris Trankalis 16 44 408 10.
22. Ingūna Urtāne 8 36 408 11.
8. Ingrīda Amantova 15 44 407 12.
26. Jānis Jurģelis 4 33 407 13.
27. Juris Apinis 7 36 407 14.
18. Ilona Balode 5 35 406 15.
28. Sandra Zaiceva 9 39 406 16.
20. Inta Lemešonoka 4 35 405 17.
6. Aivars Fomins 7 39 404 18.
12. Ilga Ozoliņa 5 37 404 19.
16. Gints Rožkalns 5 37 404 20.
17. Sigita Upmale 6 38 404 21.
9. Normunds Mazūrs 13 46 403 22.
13. Jānis Mazitāns 6 39 403 23.
14. Ilga Vecziediņa 4 37 403 24.
24. Inese Navra 6 39 403 25.
11. Silvestrs Rubins 8 43 401 26.
15. Natālija Vecgaile 5 42 399 27.
2. Guntis Gladkins 10 49 397 28.
7. Guntars Bilsēns 8 48 396 29.
.

*

.