Linda Ozoliņa
Latvijas Reģionu Apvienība

Linda Ozoliņa

sieviete

1976

Babītes novads

Nav norādīta

precējusies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2013 profesionālais maģistra grāds skolas pedagoģijā
2. augstākā Vadības un Sociālā Darba Augstskola “Attīstība” 2012 sociālais darbinieks ar specializāciju sociālajā pedagoģijā
3. augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2011 vidējās izglītības sociālo zinību skolotājs
4. augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2001 sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā1. Āgenskalna Valsts ģimnāzija sociālo zinību un psiholoģijas skolotāja
2. Rīgas Amatniecības vidusskola saskarsmes un psiholoģijas skolotāja.

.