Evita Vinceviča
Latvijas Reģionu Apvienība

Evita Vinceviča

sieviete

1971

Babītes novads

Nav norādīta

precējusies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Universitāte 1995 latviešu valoda un literatūra un audzināšanas darba metodika mazākumtautību skolās
2. augstākā Latvijas Universitāte 1996 Pedagoģijas maģistrs
3. augstākā Latvijas Universitāte 2008 Pirmskolas izglītības skolotājs



1. Babītes novada pašvaldība deputāts, Sociālās komitejas priekšsēdētāja
2. Babītes novada pašvaldība Babītes novada PII "Saimīte" vadītāja



.

.