Guntis Gladkins
Latvijas Reģionu Apvienība

Guntis Gladkins

vīrietis

1969

Rūjienas novads

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija 1992 treneris-pedagogs1. Rūjienas novada dome domes priekšēdētājs1. Vidzemes partija valdes priekšsēdētājs
2. Vidzemes plānošanas reģions padomes loceklis
3. Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa” revīzijas komisijas loceklis
4. Biedrība „Mednieku un makšķernieku klubs „Rūja” valdes priekšsēdētājs.

.