UPESLEJAS
"Internātpamatskola", Upeslejas, Stopiņu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 72

: 48

: 24

1. Mārtiņš Bondars 43 3
3. Karina Putniņa 5 6
10. Māris Pļaviņš 4 7
5. Jānis Ruks 4 8
7. Guntars Bilsēns 3 7
29. Varis Krūmiņš 2 6
6. Aivars Fomins 2 7
23. Jānis Liepiņš 2 8
4. Māris Trankalis 0 7
8. Ingrīda Amantova 1 8
9. Normunds Mazūrs 1 8
15. Natālija Vecgaile 1 8
18. Ilona Balode 1 8
28. Sandra Zaiceva 1 8
2. Guntis Gladkins 0 8
11. Silvestrs Rubins 1 9
12. Ilga Ozoliņa 0 8
13. Jānis Mazitāns 0 8
14. Ilga Vecziediņa 0 8
16. Gints Rožkalns 0 8
17. Sigita Upmale 0 8
19. Evita Vinceviča 0 8
20. Inta Lemešonoka 0 8
21. Linda Ozoliņa 0 8
22. Ingūna Urtāne 0 8
24. Inese Navra 0 8
25. Gunta Gasūna 0 8
26. Jānis Jurģelis 0 8
27. Juris Apinis 0 8
.

.