ULBROKAS KULTŪRAS NAMS
Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 164

: 117

: 47

1. Mārtiņš Bondars 102 7
23. Jānis Liepiņš 8 10
26. Jānis Jurģelis 4 9
27. Juris Apinis 5 10
8. Ingrīda Amantova 6 12
10. Māris Pļaviņš 4 10
9. Normunds Mazūrs 3 10
21. Linda Ozoliņa 3 10
29. Varis Krūmiņš 3 10
5. Jānis Ruks 6 14
11. Silvestrs Rubins 3 11
6. Aivars Fomins 1 10
13. Jānis Mazitāns 2 11
16. Gints Rožkalns 0 9
18. Ilona Balode 2 11
25. Gunta Gasūna 2 11
24. Inese Navra 1 11
3. Karina Putniņa 4 15
4. Māris Trankalis 1 12
12. Ilga Ozoliņa 0 11
14. Ilga Vecziediņa 0 11
17. Sigita Upmale 0 11
19. Evita Vinceviča 0 11
22. Ingūna Urtāne 1 12
28. Sandra Zaiceva 3 14
7. Guntars Bilsēns 2 14
15. Natālija Vecgaile 0 12
20. Inta Lemešonoka 0 13
2. Guntis Gladkins 0 14
.

.