KRAUKĻU SKOLA
"Kraukļu Skola", Cesvaines pag., Cesvaines nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 23

: 15

: 8

1. Mārtiņš Bondars 14 0
12. Ilga Ozoliņa 3 0
10. Māris Pļaviņš 3 1
15. Natālija Vecgaile 2 0
17. Sigita Upmale 2 0
18. Ilona Balode 2 0
19. Evita Vinceviča 2 0
20. Inta Lemešonoka 2 0
21. Linda Ozoliņa 2 0
22. Ingūna Urtāne 2 0
24. Inese Navra 2 0
26. Jānis Jurģelis 2 0
27. Juris Apinis 2 0
28. Sandra Zaiceva 2 0
29. Varis Krūmiņš 2 0
8. Ingrīda Amantova 2 1
9. Normunds Mazūrs 1 0
11. Silvestrs Rubins 2 1
23. Jānis Liepiņš 2 1
25. Gunta Gasūna 1 0
2. Guntis Gladkins 1 1
3. Karina Putniņa 1 1
4. Māris Trankalis 1 1
5. Jānis Ruks 1 1
6. Aivars Fomins 1 1
7. Guntars Bilsēns 1 1
13. Jānis Mazitāns 1 1
14. Ilga Vecziediņa 1 1
16. Gints Rožkalns 1 1
.

.