SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 77

: 49

: 28

1. Mārtiņš Bondars 45 2
21. Linda Ozoliņa 3 5
23. Jānis Liepiņš 3 6
29. Varis Krūmiņš 4 7
3. Karina Putniņa 3 7
10. Māris Pļaviņš 3 7
27. Juris Apinis 2 6
5. Jānis Ruks 2 7
8. Ingrīda Amantova 2 7
9. Normunds Mazūrs 2 7
16. Gints Rožkalns 2 7
4. Māris Trankalis 1 7
12. Ilga Ozoliņa 1 7
14. Ilga Vecziediņa 1 7
22. Ingūna Urtāne 1 7
13. Jānis Mazitāns 1 8
17. Sigita Upmale 1 8
18. Ilona Balode 1 8
25. Gunta Gasūna 1 8
26. Jānis Jurģelis 1 8
2. Guntis Gladkins 2 10
6. Aivars Fomins 0 8
15. Natālija Vecgaile 0 8
19. Evita Vinceviča 0 8
24. Inese Navra 1 9
7. Guntars Bilsēns 0 9
11. Silvestrs Rubins 1 10
20. Inta Lemešonoka 0 9
28. Sandra Zaiceva 0 9
.

.