JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA
Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 136

: 94

: 42

1. Mārtiņš Bondars 84 5
28. Sandra Zaiceva 6 10
3. Karina Putniņa 4 12
22. Ingūna Urtāne 2 10
8. Ingrīda Amantova 2 11
20. Inta Lemešonoka 1 10
2. Guntis Gladkins 2 12
5. Jānis Ruks 4 14
10. Māris Pļaviņš 1 11
13. Jānis Mazitāns 2 12
17. Sigita Upmale 1 11
21. Linda Ozoliņa 2 12
24. Inese Navra 1 11
26. Jānis Jurģelis 1 11
29. Varis Krūmiņš 2 12
6. Aivars Fomins 2 13
11. Silvestrs Rubins 1 12
14. Ilga Vecziediņa 0 11
15. Natālija Vecgaile 0 11
16. Gints Rožkalns 0 11
18. Ilona Balode 1 12
23. Jānis Liepiņš 0 11
27. Juris Apinis 0 11
7. Guntars Bilsēns 2 14
9. Normunds Mazūrs 2 14
12. Ilga Ozoliņa 0 12
19. Evita Vinceviča 1 13
25. Gunta Gasūna 0 12
4. Māris Trankalis 1 14
.

.