SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 94

: 63

: 31

1. Mārtiņš Bondars 48 4
5. Jānis Ruks 11 9
23. Jānis Liepiņš 10 9
3. Karina Putniņa 8 9
2. Guntis Gladkins 9 11
8. Ingrīda Amantova 8 11
10. Māris Pļaviņš 6 10
6. Aivars Fomins 4 9
7. Guntars Bilsēns 5 10
14. Ilga Vecziediņa 5 10
16. Gints Rožkalns 5 10
17. Sigita Upmale 5 10
21. Linda Ozoliņa 4 9
29. Varis Krūmiņš 5 10
4. Māris Trankalis 4 10
12. Ilga Ozoliņa 4 10
13. Jānis Mazitāns 4 10
15. Natālija Vecgaile 5 11
18. Ilona Balode 4 10
19. Evita Vinceviča 4 10
22. Ingūna Urtāne 4 10
26. Jānis Jurģelis 4 10
25. Gunta Gasūna 3 10
27. Juris Apinis 3 10
28. Sandra Zaiceva 4 11
9. Normunds Mazūrs 3 11
20. Inta Lemešonoka 3 11
24. Inese Navra 3 11
11. Silvestrs Rubins 3 12
.

.