OLAINES KULTŪRAS CENTRS
Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 104

: 69

: 35

1. Mārtiņš Bondars 61 2
23. Jānis Liepiņš 8 7
29. Varis Krūmiņš 8 7
7. Guntars Bilsēns 8 8
3. Karina Putniņa 6 8
10. Māris Pļaviņš 4 7
13. Jānis Mazitāns 4 7
16. Gints Rožkalns 4 7
5. Jānis Ruks 4 8
6. Aivars Fomins 3 7
11. Silvestrs Rubins 4 8
14. Ilga Vecziediņa 3 7
24. Inese Navra 3 7
25. Gunta Gasūna 3 7
27. Juris Apinis 3 7
28. Sandra Zaiceva 3 7
2. Guntis Gladkins 4 9
9. Normunds Mazūrs 2 7
12. Ilga Ozoliņa 3 8
15. Natālija Vecgaile 2 7
18. Ilona Balode 2 7
20. Inta Lemešonoka 2 7
21. Linda Ozoliņa 2 7
22. Ingūna Urtāne 2 7
26. Jānis Jurģelis 2 7
4. Māris Trankalis 2 8
19. Evita Vinceviča 2 8
8. Ingrīda Amantova 2 9
17. Sigita Upmale 2 9
.

.