BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 254

: 197

: 57

1. Mārtiņš Bondars 101 22
3. Karina Putniņa 104 52
7. Guntars Bilsēns 7 21
18. Ilona Balode 6 21
27. Juris Apinis 6 21
29. Varis Krūmiņš 7 22
9. Normunds Mazūrs 6 22
10. Māris Pļaviņš 5 21
16. Gints Rožkalns 5 21
17. Sigita Upmale 4 20
5. Jānis Ruks 6 23
8. Ingrīda Amantova 7 24
11. Silvestrs Rubins 6 23
21. Linda Ozoliņa 3 20
23. Jānis Liepiņš 5 22
6. Aivars Fomins 4 22
14. Ilga Vecziediņa 3 21
22. Ingūna Urtāne 3 21
24. Inese Navra 5 23
12. Ilga Ozoliņa 3 22
13. Jānis Mazitāns 4 23
25. Gunta Gasūna 3 22
26. Jānis Jurģelis 4 23
15. Natālija Vecgaile 2 22
19. Evita Vinceviča 3 23
20. Inta Lemešonoka 3 24
4. Māris Trankalis 3 25
28. Sandra Zaiceva 3 25
2. Guntis Gladkins 9 32
.

.