MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA"
"Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 63

: 32

: 31

1. Mārtiņš Bondars 22 2
9. Normunds Mazūrs 3 5
27. Juris Apinis 3 5
3. Karina Putniņa 3 6
18. Ilona Balode 2 5
23. Jānis Liepiņš 2 5
5. Jānis Ruks 2 6
10. Māris Pļaviņš 1 5
12. Ilga Ozoliņa 1 5
15. Natālija Vecgaile 0 4
24. Inese Navra 1 5
28. Sandra Zaiceva 1 5
29. Varis Krūmiņš 1 5
2. Guntis Gladkins 0 5
4. Māris Trankalis 0 5
6. Aivars Fomins 0 5
7. Guntars Bilsēns 1 6
11. Silvestrs Rubins 0 5
13. Jānis Mazitāns 1 6
16. Gints Rožkalns 0 5
17. Sigita Upmale 0 5
19. Evita Vinceviča 0 5
20. Inta Lemešonoka 0 5
21. Linda Ozoliņa 0 5
22. Ingūna Urtāne 0 5
25. Gunta Gasūna 0 5
26. Jānis Jurģelis 0 5
8. Ingrīda Amantova 0 6
14. Ilga Vecziediņa 1 7
.

.