BIRZGALES TAUTAS NAMS
Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 55

: 27

: 28

1. Mārtiņš Bondars 25 0
3. Karina Putniņa 3 1
7. Guntars Bilsēns 3 1
13. Jānis Mazitāns 3 1
5. Jānis Ruks 2 1
6. Aivars Fomins 2 1
8. Ingrīda Amantova 2 1
10. Māris Pļaviņš 2 1
14. Ilga Vecziediņa 2 1
22. Ingūna Urtāne 1 0
24. Inese Navra 2 1
25. Gunta Gasūna 2 1
2. Guntis Gladkins 1 1
4. Māris Trankalis 1 1
9. Normunds Mazūrs 1 1
11. Silvestrs Rubins 1 1
12. Ilga Ozoliņa 1 1
15. Natālija Vecgaile 1 1
16. Gints Rožkalns 1 1
17. Sigita Upmale 1 1
18. Ilona Balode 1 1
19. Evita Vinceviča 1 1
20. Inta Lemešonoka 1 1
21. Linda Ozoliņa 1 1
23. Jānis Liepiņš 1 1
26. Jānis Jurģelis 1 1
27. Juris Apinis 1 1
28. Sandra Zaiceva 1 1
29. Varis Krūmiņš 1 1
.

.