ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI"
"Jaunozoliņi", Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 14

: 9

: 5

1. Mārtiņš Bondars 6 2
5. Jānis Ruks 0 4
6. Aivars Fomins 0 4
8. Ingrīda Amantova 0 4
9. Normunds Mazūrs 0 4
10. Māris Pļaviņš 0 4
11. Silvestrs Rubins 0 4
12. Ilga Ozoliņa 0 4
13. Jānis Mazitāns 0 4
14. Ilga Vecziediņa 0 4
15. Natālija Vecgaile 0 4
16. Gints Rožkalns 0 4
17. Sigita Upmale 0 4
18. Ilona Balode 0 4
19. Evita Vinceviča 0 4
20. Inta Lemešonoka 0 4
21. Linda Ozoliņa 0 4
22. Ingūna Urtāne 0 4
24. Inese Navra 0 4
25. Gunta Gasūna 0 4
26. Jānis Jurģelis 0 4
27. Juris Apinis 0 4
28. Sandra Zaiceva 0 4
29. Varis Krūmiņš 0 4
23. Jānis Liepiņš 1 4
2. Guntis Gladkins 0 5
3. Karina Putniņa 0 5
4. Māris Trankalis 0 5
7. Guntars Bilsēns 0 5
.

.