SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE
"Stars", Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 32

: 16

: 16

1. Mārtiņš Bondars 13 3
9. Normunds Mazūrs 3 1
5. Jānis Ruks 2 3
10. Māris Pļaviņš 0 2
11. Silvestrs Rubins 0 2
12. Ilga Ozoliņa 0 2
13. Jānis Mazitāns 0 2
15. Natālija Vecgaile 0 2
16. Gints Rožkalns 0 2
17. Sigita Upmale 0 2
18. Ilona Balode 0 2
19. Evita Vinceviča 0 2
20. Inta Lemešonoka 0 2
21. Linda Ozoliņa 0 2
22. Ingūna Urtāne 0 2
23. Jānis Liepiņš 0 2
24. Inese Navra 0 2
25. Gunta Gasūna 0 2
26. Jānis Jurģelis 0 2
27. Juris Apinis 0 2
28. Sandra Zaiceva 0 2
29. Varis Krūmiņš 0 2
2. Guntis Gladkins 0 3
3. Karina Putniņa 0 3
4. Māris Trankalis 0 3
6. Aivars Fomins 0 3
7. Guntars Bilsēns 0 3
8. Ingrīda Amantova 0 3
14. Ilga Vecziediņa 0 3
.

.