ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS
Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 40

: 27

: 13

1. Mārtiņš Bondars 24 2
11. Silvestrs Rubins 6 8
13. Jānis Mazitāns 5 7
18. Ilona Balode 5 7
29. Varis Krūmiņš 5 7
3. Karina Putniņa 5 8
5. Jānis Ruks 5 8
7. Guntars Bilsēns 5 8
9. Normunds Mazūrs 5 8
10. Māris Pļaviņš 4 7
12. Ilga Ozoliņa 4 7
14. Ilga Vecziediņa 4 7
15. Natālija Vecgaile 4 7
16. Gints Rožkalns 4 7
17. Sigita Upmale 4 7
19. Evita Vinceviča 4 7
20. Inta Lemešonoka 4 7
21. Linda Ozoliņa 4 7
22. Ingūna Urtāne 4 7
23. Jānis Liepiņš 4 7
24. Inese Navra 4 7
25. Gunta Gasūna 4 7
26. Jānis Jurģelis 4 7
27. Juris Apinis 4 7
28. Sandra Zaiceva 4 7
2. Guntis Gladkins 4 8
4. Māris Trankalis 4 8
6. Aivars Fomins 4 8
8. Ingrīda Amantova 4 8
.

.