SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS
"Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 55

: 31

: 24

1. Mārtiņš Bondars 25 2
23. Jānis Liepiņš 7 3
10. Māris Pļaviņš 5 3
12. Ilga Ozoliņa 5 3
13. Jānis Mazitāns 5 3
16. Gints Rožkalns 5 3
2. Guntis Gladkins 4 3
8. Ingrīda Amantova 3 3
21. Linda Ozoliņa 3 3
25. Gunta Gasūna 3 3
27. Juris Apinis 3 3
28. Sandra Zaiceva 3 3
3. Karina Putniņa 2 3
9. Normunds Mazūrs 2 3
11. Silvestrs Rubins 2 3
14. Ilga Vecziediņa 2 3
17. Sigita Upmale 2 3
19. Evita Vinceviča 2 3
4. Māris Trankalis 1 3
5. Jānis Ruks 3 5
6. Aivars Fomins 2 4
7. Guntars Bilsēns 1 3
18. Ilona Balode 1 3
20. Inta Lemešonoka 1 3
26. Jānis Jurģelis 1 3
29. Varis Krūmiņš 1 3
15. Natālija Vecgaile 1 4
22. Ingūna Urtāne 1 4
24. Inese Navra 1 4
.

.