BRASLAVAS PAGASTA PADOME
"Kalnāres", Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 30

: 25

: 5

1. Mārtiņš Bondars 22 1
17. Sigita Upmale 7 1
11. Silvestrs Rubins 6 1
29. Varis Krūmiņš 5 0
21. Linda Ozoliņa 5 1
25. Gunta Gasūna 5 1
27. Juris Apinis 4 0
2. Guntis Gladkins 4 1
3. Karina Putniņa 5 2
4. Māris Trankalis 4 1
5. Jānis Ruks 5 2
7. Guntars Bilsēns 5 2
8. Ingrīda Amantova 4 1
10. Māris Pļaviņš 4 1
12. Ilga Ozoliņa 4 1
13. Jānis Mazitāns 4 1
16. Gints Rožkalns 4 1
18. Ilona Balode 4 1
6. Aivars Fomins 3 1
9. Normunds Mazūrs 4 2
15. Natālija Vecgaile 4 2
19. Evita Vinceviča 4 2
22. Ingūna Urtāne 3 1
24. Inese Navra 3 1
28. Sandra Zaiceva 3 1
14. Ilga Vecziediņa 3 2
20. Inta Lemešonoka 3 2
23. Jānis Liepiņš 4 3
26. Jānis Jurģelis 3 2
.

.