SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS
Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 518

: 408

: 110

1. Mārtiņš Bondars 248 20
4. Māris Trankalis 243 31
18. Ilona Balode 174 32
16. Gints Rožkalns 33 35
23. Jānis Liepiņš 18 40
8. Ingrīda Amantova 18 41
17. Sigita Upmale 19 43
21. Linda Ozoliņa 14 38
29. Varis Krūmiņš 12 39
10. Māris Pļaviņš 12 42
12. Ilga Ozoliņa 8 38
14. Ilga Vecziediņa 6 36
27. Juris Apinis 10 40
20. Inta Lemešonoka 5 36
3. Karina Putniņa 17 50
2. Guntis Gladkins 14 48
5. Jānis Ruks 16 50
22. Ingūna Urtāne 7 41
11. Silvestrs Rubins 7 42
24. Inese Navra 2 38
26. Jānis Jurģelis 4 40
13. Jānis Mazitāns 5 42
25. Gunta Gasūna 7 44
7. Guntars Bilsēns 7 45
19. Evita Vinceviča 4 42
6. Aivars Fomins 7 47
28. Sandra Zaiceva 3 43
9. Normunds Mazūrs 4 46
15. Natālija Vecgaile 3 47
.

.