STĀĶU PAMATSKOLA
"Stāķi 7", Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 15

: 14

: 1

9. Normunds Mazūrs 5 2
1. Mārtiņš Bondars 5 4
8. Ingrīda Amantova 1 0
10. Māris Pļaviņš 1 0
18. Ilona Balode 1 0
21. Linda Ozoliņa 1 0
23. Jānis Liepiņš 1 0
2. Guntis Gladkins 0 0
4. Māris Trankalis 1 1
11. Silvestrs Rubins 0 0
12. Ilga Ozoliņa 0 0
13. Jānis Mazitāns 0 0
14. Ilga Vecziediņa 0 0
16. Gints Rožkalns 0 0
20. Inta Lemešonoka 0 0
22. Ingūna Urtāne 0 0
24. Inese Navra 0 0
25. Gunta Gasūna 0 0
26. Jānis Jurģelis 0 0
27. Juris Apinis 0 0
28. Sandra Zaiceva 0 0
29. Varis Krūmiņš 0 0
6. Aivars Fomins 0 1
15. Natālija Vecgaile 0 1
17. Sigita Upmale 0 1
19. Evita Vinceviča 0 1
3. Karina Putniņa 0 3
5. Jānis Ruks 0 3
7. Guntars Bilsēns 0 3
.

.