STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE
"Vecstāmeriena", Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 32

: 22

: 10

9. Normunds Mazūrs 15 2
1. Mārtiņš Bondars 11 1
10. Māris Pļaviņš 0 1
11. Silvestrs Rubins 0 1
12. Ilga Ozoliņa 0 1
13. Jānis Mazitāns 0 1
14. Ilga Vecziediņa 0 1
15. Natālija Vecgaile 0 1
16. Gints Rožkalns 0 1
17. Sigita Upmale 0 1
18. Ilona Balode 0 1
19. Evita Vinceviča 0 1
20. Inta Lemešonoka 0 1
21. Linda Ozoliņa 0 1
22. Ingūna Urtāne 0 1
23. Jānis Liepiņš 0 1
24. Inese Navra 0 1
25. Gunta Gasūna 0 1
26. Jānis Jurģelis 0 1
27. Juris Apinis 0 1
28. Sandra Zaiceva 0 1
29. Varis Krūmiņš 0 1
2. Guntis Gladkins 1 3
3. Karina Putniņa 0 3
4. Māris Trankalis 0 3
5. Jānis Ruks 0 3
7. Guntars Bilsēns 0 3
8. Ingrīda Amantova 0 3
6. Aivars Fomins 0 4
.

.