GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
O. Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 323

: 208

: 115

9. Normunds Mazūrs 127 15
1. Mārtiņš Bondars 129 20
3. Karina Putniņa 22 29
21. Linda Ozoliņa 8 23
29. Varis Krūmiņš 6 23
16. Gints Rožkalns 5 23
19. Evita Vinceviča 6 24
22. Ingūna Urtāne 6 24
25. Gunta Gasūna 6 24
8. Ingrīda Amantova 9 28
10. Māris Pļaviņš 6 25
14. Ilga Vecziediņa 6 25
15. Natālija Vecgaile 6 25
17. Sigita Upmale 6 25
26. Jānis Jurģelis 4 23
27. Juris Apinis 5 24
13. Jānis Mazitāns 5 25
23. Jānis Liepiņš 5 25
6. Aivars Fomins 7 28
12. Ilga Ozoliņa 6 27
18. Ilona Balode 4 25
20. Inta Lemešonoka 4 25
24. Inese Navra 4 25
28. Sandra Zaiceva 4 25
4. Māris Trankalis 7 29
5. Jānis Ruks 7 29
11. Silvestrs Rubins 4 27
2. Guntis Gladkins 6 30
7. Guntars Bilsēns 5 29
.

.