NOVADA PAŠVALDĪBA
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 62

: 44

: 18

1. Mārtiņš Bondars 34 2
24. Inese Navra 9 3
3. Karina Putniņa 5 2
29. Varis Krūmiņš 4 2
2. Guntis Gladkins 4 3
4. Māris Trankalis 3 2
5. Jānis Ruks 3 2
17. Sigita Upmale 3 2
21. Linda Ozoliņa 3 2
23. Jānis Liepiņš 3 2
6. Aivars Fomins 2 2
7. Guntars Bilsēns 2 2
8. Ingrīda Amantova 3 3
9. Normunds Mazūrs 2 2
10. Māris Pļaviņš 1 1
13. Jānis Mazitāns 2 2
15. Natālija Vecgaile 2 2
16. Gints Rožkalns 2 2
18. Ilona Balode 2 2
19. Evita Vinceviča 2 2
27. Juris Apinis 2 2
11. Silvestrs Rubins 1 2
12. Ilga Ozoliņa 1 2
14. Ilga Vecziediņa 1 2
25. Gunta Gasūna 1 2
26. Jānis Jurģelis 1 2
28. Sandra Zaiceva 3 4
20. Inta Lemešonoka 1 3
22. Ingūna Urtāne 1 3
.

.