RAUNAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 94

: 63

: 31

1. Mārtiņš Bondars 56 2
29. Varis Krūmiņš 8 4
3. Karina Putniņa 5 12
7. Guntars Bilsēns 6 13
8. Ingrīda Amantova 7 15
13. Jānis Mazitāns 4 12
14. Ilga Vecziediņa 4 12
15. Natālija Vecgaile 3 12
21. Linda Ozoliņa 3 12
5. Jānis Ruks 2 12
10. Māris Pļaviņš 2 12
16. Gints Rožkalns 2 12
4. Māris Trankalis 4 15
6. Aivars Fomins 3 14
9. Normunds Mazūrs 2 13
11. Silvestrs Rubins 2 13
12. Ilga Ozoliņa 2 13
23. Jānis Liepiņš 2 13
27. Juris Apinis 3 14
17. Sigita Upmale 3 15
19. Evita Vinceviča 2 14
22. Ingūna Urtāne 2 14
24. Inese Navra 2 14
2. Guntis Gladkins 2 15
18. Ilona Balode 2 15
20. Inta Lemešonoka 1 14
25. Gunta Gasūna 1 14
26. Jānis Jurģelis 1 15
28. Sandra Zaiceva 2 16
.

.