NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE
"Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 30

: 18

: 12

1. Mārtiņš Bondars 13 3
29. Varis Krūmiņš 2 1
10. Māris Pļaviņš 2 2
17. Sigita Upmale 2 2
21. Linda Ozoliņa 2 2
25. Gunta Gasūna 2 2
26. Jānis Jurģelis 2 2
4. Māris Trankalis 1 2
6. Aivars Fomins 1 2
8. Ingrīda Amantova 1 2
11. Silvestrs Rubins 2 3
12. Ilga Ozoliņa 1 2
13. Jānis Mazitāns 1 2
14. Ilga Vecziediņa 1 2
15. Natālija Vecgaile 1 2
16. Gints Rožkalns 1 2
18. Ilona Balode 1 2
19. Evita Vinceviča 1 2
20. Inta Lemešonoka 1 2
22. Ingūna Urtāne 1 2
23. Jānis Liepiņš 1 2
24. Inese Navra 1 2
27. Juris Apinis 1 2
28. Sandra Zaiceva 1 2
2. Guntis Gladkins 1 3
3. Karina Putniņa 1 3
5. Jānis Ruks 1 3
7. Guntars Bilsēns 1 3
9. Normunds Mazūrs 1 3
.

.