SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS "DAILES"
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pag., Alūksnes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 12

: 9

: 3

1. Mārtiņš Bondars 9 0
8. Ingrīda Amantova 1 0
2. Guntis Gladkins 0 0
3. Karina Putniņa 1 1
4. Māris Trankalis 0 0
5. Jānis Ruks 0 0
7. Guntars Bilsēns 0 0
9. Normunds Mazūrs 0 0
10. Māris Pļaviņš 0 0
11. Silvestrs Rubins 0 0
13. Jānis Mazitāns 0 0
15. Natālija Vecgaile 0 0
16. Gints Rožkalns 0 0
18. Ilona Balode 0 0
20. Inta Lemešonoka 0 0
21. Linda Ozoliņa 0 0
27. Juris Apinis 0 0
29. Varis Krūmiņš 0 0
14. Ilga Vecziediņa 0 1
17. Sigita Upmale 0 1
19. Evita Vinceviča 0 1
22. Ingūna Urtāne 0 1
23. Jānis Liepiņš 0 1
24. Inese Navra 0 1
25. Gunta Gasūna 0 1
26. Jānis Jurģelis 0 1
28. Sandra Zaiceva 1 2
6. Aivars Fomins 1 3
12. Ilga Ozoliņa 0 2
.

.