APES TAUTAS NAMS
Skolas iela 4, Ape, Apes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 36

: 28

: 8

1. Mārtiņš Bondars 19 7
12. Ilga Ozoliņa 6 3
6. Aivars Fomins 4 2
16. Gints Rožkalns 1 2
23. Jānis Liepiņš 2 3
29. Varis Krūmiņš 2 3
4. Māris Trankalis 1 3
8. Ingrīda Amantova 1 3
9. Normunds Mazūrs 2 4
10. Māris Pļaviņš 1 3
13. Jānis Mazitāns 1 3
14. Ilga Vecziediņa 1 3
17. Sigita Upmale 1 3
21. Linda Ozoliņa 1 3
22. Ingūna Urtāne 1 3
2. Guntis Gladkins 1 4
3. Karina Putniņa 1 4
5. Jānis Ruks 1 4
7. Guntars Bilsēns 1 4
11. Silvestrs Rubins 2 5
15. Natālija Vecgaile 0 3
19. Evita Vinceviča 0 3
24. Inese Navra 0 3
25. Gunta Gasūna 0 3
26. Jānis Jurģelis 0 3
27. Juris Apinis 1 4
28. Sandra Zaiceva 0 3
18. Ilona Balode 0 4
20. Inta Lemešonoka 0 4
.

.