VALSTS ZEMES DIENESTS
Edinburgas prospekts 75, Jūrmala

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 28

: 18

: 10

1. Mārtiņš Bondars 17 1
5. Jānis Ruks 3 1
23. Jānis Liepiņš 1 0
3. Karina Putniņa 2 2
7. Guntars Bilsēns 1 1
9. Normunds Mazūrs 1 1
25. Gunta Gasūna 2 2
27. Juris Apinis 1 1
29. Varis Krūmiņš 1 1
2. Guntis Gladkins 0 1
4. Māris Trankalis 0 1
6. Aivars Fomins 0 1
10. Māris Pļaviņš 0 1
11. Silvestrs Rubins 0 1
13. Jānis Mazitāns 1 2
14. Ilga Vecziediņa 0 1
16. Gints Rožkalns 0 1
17. Sigita Upmale 1 2
21. Linda Ozoliņa 1 2
26. Jānis Jurģelis 0 1
28. Sandra Zaiceva 0 1
8. Ingrīda Amantova 0 2
12. Ilga Ozoliņa 0 2
15. Natālija Vecgaile 0 2
18. Ilona Balode 0 2
19. Evita Vinceviča 0 2
20. Inta Lemešonoka 0 2
22. Ingūna Urtāne 0 2
24. Inese Navra 0 2
.

.