RŪJIENAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 287

: 214

: 73

2. Guntis Gladkins 155 25
1. Mārtiņš Bondars 117 17
29. Varis Krūmiņš 18 13
21. Linda Ozoliņa 9 12
18. Ilona Balode 8 12
7. Guntars Bilsēns 11 16
10. Māris Pļaviņš 8 13
16. Gints Rožkalns 8 13
17. Sigita Upmale 6 11
27. Juris Apinis 8 13
12. Ilga Ozoliņa 6 12
13. Jānis Mazitāns 8 14
23. Jānis Liepiņš 9 15
24. Inese Navra 7 13
6. Aivars Fomins 8 15
11. Silvestrs Rubins 8 15
19. Evita Vinceviča 7 14
25. Gunta Gasūna 6 13
8. Ingrīda Amantova 7 15
9. Normunds Mazūrs 8 16
14. Ilga Vecziediņa 6 14
15. Natālija Vecgaile 5 13
22. Ingūna Urtāne 6 14
26. Jānis Jurģelis 6 14
28. Sandra Zaiceva 7 15
3. Karina Putniņa 8 17
20. Inta Lemešonoka 6 15
4. Māris Trankalis 8 18
5. Jānis Ruks 8 18
.

.