VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA
Raiņa iela 3, Valmiera

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 188

: 140

: 48

1. Mārtiņš Bondars 112 9
29. Varis Krūmiņš 27 18
2. Guntis Gladkins 20 24
7. Guntars Bilsēns 23 29
5. Jānis Ruks 8 21
9. Normunds Mazūrs 6 19
27. Juris Apinis 6 19
16. Gints Rožkalns 4 19
13. Jānis Mazitāns 4 20
18. Ilona Balode 4 20
17. Sigita Upmale 3 20
21. Linda Ozoliņa 2 19
23. Jānis Liepiņš 6 23
25. Gunta Gasūna 2 19
8. Ingrīda Amantova 7 25
6. Aivars Fomins 3 22
11. Silvestrs Rubins 1 20
15. Natālija Vecgaile 1 20
3. Karina Putniņa 4 24
12. Ilga Ozoliņa 2 22
24. Inese Navra 1 21
26. Jānis Jurģelis 1 21
28. Sandra Zaiceva 3 23
4. Māris Trankalis 4 25
10. Māris Pļaviņš 4 25
14. Ilga Vecziediņa 1 22
20. Inta Lemešonoka 2 23
19. Evita Vinceviča 1 23
22. Ingūna Urtāne 1 23
.

.