PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA
Zvaigžņu iela 4, Valmiera

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 198

: 147

: 51

1. Mārtiņš Bondars 117 8
29. Varis Krūmiņš 25 18
7. Guntars Bilsēns 25 25
23. Jānis Liepiņš 12 16
8. Ingrīda Amantova 7 17
15. Natālija Vecgaile 5 15
21. Linda Ozoliņa 5 15
27. Juris Apinis 5 15
10. Māris Pļaviņš 6 17
3. Karina Putniņa 9 21
6. Aivars Fomins 8 20
11. Silvestrs Rubins 4 16
22. Ingūna Urtāne 5 17
26. Jānis Jurģelis 4 16
2. Guntis Gladkins 11 24
12. Ilga Ozoliņa 4 17
13. Jānis Mazitāns 3 16
14. Ilga Vecziediņa 4 17
16. Gints Rožkalns 4 17
17. Sigita Upmale 4 17
18. Ilona Balode 5 18
24. Inese Navra 3 16
25. Gunta Gasūna 3 16
4. Māris Trankalis 7 21
9. Normunds Mazūrs 3 17
19. Evita Vinceviča 3 17
20. Inta Lemešonoka 3 17
28. Sandra Zaiceva 3 18
5. Jānis Ruks 5 22
.

.