VARIŅU TAUTAS NAMS
Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 26

: 18

: 8

1. Mārtiņš Bondars 13 1
5. Jānis Ruks 4 1
3. Karina Putniņa 1 1
7. Guntars Bilsēns 1 1
17. Sigita Upmale 2 2
4. Māris Trankalis 1 2
6. Aivars Fomins 2 3
9. Normunds Mazūrs 1 2
11. Silvestrs Rubins 2 3
12. Ilga Ozoliņa 1 2
13. Jānis Mazitāns 1 2
23. Jānis Liepiņš 1 2
27. Juris Apinis 1 2
2. Guntis Gladkins 0 2
8. Ingrīda Amantova 0 2
10. Māris Pļaviņš 0 2
14. Ilga Vecziediņa 0 2
15. Natālija Vecgaile 0 2
16. Gints Rožkalns 1 3
18. Ilona Balode 0 2
19. Evita Vinceviča 0 2
20. Inta Lemešonoka 0 2
21. Linda Ozoliņa 1 3
24. Inese Navra 0 2
25. Gunta Gasūna 1 3
26. Jānis Jurģelis 0 2
28. Sandra Zaiceva 0 2
22. Ingūna Urtāne 0 3
29. Varis Krūmiņš 0 3
.

.