SIA "SMILTENES MRS" APSPRIEŽU ZĀLE
"Silvas Lejas", Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 20

: 12

: 8

1. Mārtiņš Bondars 4 0
2. Guntis Gladkins 4 0
5. Jānis Ruks 2 0
6. Aivars Fomins 2 0
7. Guntars Bilsēns 2 0
10. Māris Pļaviņš 2 0
12. Ilga Ozoliņa 2 0
18. Ilona Balode 2 0
21. Linda Ozoliņa 2 0
22. Ingūna Urtāne 2 0
25. Gunta Gasūna 2 0
26. Jānis Jurģelis 2 0
29. Varis Krūmiņš 2 0
3. Karina Putniņa 2 1
4. Māris Trankalis 1 0
9. Normunds Mazūrs 1 0
13. Jānis Mazitāns 1 0
14. Ilga Vecziediņa 1 0
15. Natālija Vecgaile 1 0
16. Gints Rožkalns 1 0
17. Sigita Upmale 1 0
19. Evita Vinceviča 1 0
23. Jānis Liepiņš 1 0
24. Inese Navra 1 0
27. Juris Apinis 1 0
8. Ingrīda Amantova 1 1
28. Sandra Zaiceva 1 1
11. Silvestrs Rubins 1 2
20. Inta Lemešonoka 1 2
.

.