RUŠONAS PAMATSKOLA
Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov.

13. No sirds Latvijai

: 50

: 27

: 23

1. Silvija Šimfa 13 2
2. Anita Petrova 13 2
4. Skaidrīte Grigale 13 2
3. Valentīna Šabuņeviča 9 2
5. Raimonds Nipers 7 1
9. Valentīna Lazovska 8 2
6. Anžela Dubovska 7 2
7. Anatolijs Romaņuks 7 2
8. Jānis Dārziņš 6 2
13. Eduards Grubevičs 6 2
11. Natālija Tautkusa 6 3
10. Romualds Maculevičs 5 3
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 5 3
14. Andrejs Kitovs 5 3
15. Ilgvars Ugars 5 3
16. Leonīds Kaļiņins 5 4
.

.