Skaidrīte Grigale
No sirds Latvijai

Skaidrīte Grigale

sieviete

1971

Riebiņu novads

Nav norādīta

atraitne

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Universitāte 2004 Dabas zinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā
2. augstākā Latvijas Universitāte 1994 Ģeogrāfijas bakalaurs, vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja1. Viduslatgales Profesionālā vidusskola Projektu vadītāja
2. Riebiņu vidusskola Ekonomikas skolotāja1. Riebiņu novada biedrība ''Atspulgs L'' valdes priekšsēdētāja.

.