RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Gaismas iela 9, Daugavpils

13. No sirds Latvijai

: 35

: 22

: 13

1. Silvija Šimfa 8 4
14. Andrejs Kitovs 3 0
3. Valentīna Šabuņeviča 6 4
4. Skaidrīte Grigale 5 3
10. Romualds Maculevičs 6 4
16. Leonīds Kaļiņins 4 2
7. Anatolijs Romaņuks 3 3
15. Ilgvars Ugars 2 2
5. Raimonds Nipers 2 3
8. Jānis Dārziņš 2 3
9. Valentīna Lazovska 2 3
11. Natālija Tautkusa 1 2
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 2
13. Eduards Grubevičs 1 2
2. Anita Petrova 2 4
6. Anžela Dubovska 1 3
.

.