LUTRIŅU KLUBS
Skolas iela 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

4. Ilva Ivaska 1 0
1. Taiga Lasmane 0 0
2. Antra Treide 0 0
3. Vizma Petrēvica 0 0
5. Vēsma Švinberga 0 0
.

.