Antra Treide
Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

Dati ir izņemti no publiskās interneta vides!

.

.