Rucavas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

2 / 2

: 11

: 3

: 8

* .
1. Taiga Lasmane 2 1 12 1.
2. Antra Treide 1 0 12 2.
3. Vizma Petrēvica 1 1 11 3.
4. Ilva Ivaska 1 1 11 4.
5. Vēsma Švinberga 1 1 11 5.
.

*

.