Nīcas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

2 / 2

: 10

: 3

: 7

* .
1. Taiga Lasmane 3 0 13 1.
2. Antra Treide 2 0 12 2.
3. Vizma Petrēvica 2 0 12 3.
4. Ilva Ivaska 2 0 12 4.
5. Vēsma Švinberga 2 0 12 5.
.

*

.