Priekules novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

5 / 5

: 4

: 2

: 2

* .
3. Vizma Petrēvica 2 0 6 1.
1. Taiga Lasmane 1 0 5 2.
2. Antra Treide 1 0 5 3.
4. Ilva Ivaska 1 0 5 4.
5. Vēsma Švinberga 1 0 5 5.
.

*

.