Pāvilostas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

3 / 3

: 2

: 1

: 1

* .
1. Taiga Lasmane 0 0 2 1.
2. Antra Treide 0 0 2 2.
4. Ilva Ivaska 0 0 2 3.
5. Vēsma Švinberga 0 0 2 4.
3. Vizma Petrēvica 0 1 1 5.
.

*

.