MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., Krustpils nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Dace Brimerberga 0 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
.

.