Dace Brimerberga
Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

Dace Brimerberga

sieviete

1977

Lielvārdes novads

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Juridiskā koledža 2004 Pirmā līmeņa augstākā izglītība, jurista palīga kvalifikācija
2. augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 2001 Ekonomikas zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
3. augstākā Rīgas Tehniskā Universitāte 1999 Ekonomikas zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā1. Valsts ieņēmumu dienests 1. vecākā muitas eksperte1. Partija Brīvība. BBND Valdes līdzpriekšsēdētāja.

.