Grobiņas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 14

: 4

: 10

* .
5. Vēsma Švinberga 2 0 16 1.
1. Taiga Lasmane 2 1 15 2.
2. Antra Treide 2 1 15 3.
4. Ilva Ivaska 2 1 15 4.
3. Vizma Petrēvica 1 2 13 5.
.

*

.