PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS"
Dūmu iela 1, Jēkabpils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 3

: 2

: 1

1. Dace Brimerberga 1 0
3. Anna Naumova 1 0
2. Baiba Kņūta 1 1
4. Marita Koha 0 1
.

.