Aizputes novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

7 / 7

: 10

: 8

: 2

* .
1. Taiga Lasmane 5 1 14 1.
3. Vizma Petrēvica 4 1 13 2.
2. Antra Treide 3 2 11 3.
5. Vēsma Švinberga 2 1 11 4.
4. Ilva Ivaska 1 2 9 5.
.

*

.