Alsungas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

1 / 1

: 0

: 0

: 0

* .
1. Taiga Lasmane 0 0 0 1.
2. Antra Treide 0 0 0 2.
3. Vizma Petrēvica 0 0 0 3.
4. Ilva Ivaska 0 0 0 4.
5. Vēsma Švinberga 0 0 0 5.
.

*

.