Skrundas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 3

: 1

: 2

* .
1. Taiga Lasmane 1 0 4 1.
3. Vizma Petrēvica 1 0 4 2.
5. Vēsma Švinberga 1 0 4 3.
2. Antra Treide 0 1 2 4.
4. Ilva Ivaska 0 1 2 5.
.

*

.